ETTA | Siła Międzynarodowych Zespołów. Konferencja dla Managerów i HR
Strony

Siła zespołów

SIŁA MIĘDZYNARODOWYCH ZESPOŁÓW / THE POWER OF INTERNATIONAL TEAMS
KONFERENCJA DLA MANAGERÓW I HR / CONFERENCE FOR MANAGERS AND HR
PIĄTEK 7 PAŹDZIERNIKA 2O16 / FRIDAY OCT 7TH 2016 wrocław

ZAREJESTRUJ SIĘ / REGISTER

O KONFERENCJI / ABOUT THE CONFERENCE

logokonf
Konferencja Siła międzynarodowych zespołów jest pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce, w całości odnoszącym się do zagadnień związanych z pracą w międzynarodowym i międzykulturowym środowisku. Skierowana jest do osób, w sposób praktyczny pragnących poznać potencjał, mechanizmy i pola ryzyka związanego z pracą w międzynarodowym zespole i z międzynarodowym klientem.

Conference ‘The power of international teams’ is the first event of its kind in Poland, entirely relating to issues of working in international and intercultural environment. It is a great space to meet for people who wish to exchange best practice and explore mechanisms of working in an international team and organisation, and with international customers.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ / LEARN MORE

PRELEGENCI / SPEAKERS

Swoimi doświadczeniami podzielą się z Państwem eksperci, praktycy pracy w wielonarodowych organizacjach i współpracy w międzynarodowym zespole. Wskażą najlepsze praktyki poparte faktycznymi przykładami ze swoich zawodowych działań w międzynarodowym środowisku.

Leading practitioners, experts in the field of cooperation in international teams and working in an international business environment will share their experience and best practices, basing on actual examples of working in an international business environment.

 

2-monika
Grażyna Drab
doświadczony menadżer / experienced international managerMenedżerka z ponad 20-letnim stażem w obszarze finansów i zarządzania ludźmi. Doświadczenie w pracy w biznesie w Polsce zdobyła pracując przez 12 lat dla firmy z Wielkiej Czwórki oraz ponad 7 lat w centrum usług.

Manager with over 20 years experience in finance and people management. For 12 years in one of the Big Four companies, and over 7 years now in a shared service center.

 

 

2-monika
Bartosz Poździk
Chief Operating Officer at Credit-Suisse CoE PolandMenadżer z imponującym doświadczeniem w wymagającym międzynarodowym środowisku biznesowym. Prawdziwy wizjoner działający z pasją, zaangażowaniem i entuzjazmem, prowadzi zespoły na wszelkich poziomach zawsze utrzymując w centrum uwagi strategiczny cel, do którego dąży organizacja.

Senior manager with broad experience in demanding business environment. A true visionary working with passion, engagement, and enthusiasm. Capable to lead teams at all levels to ensure that strategic direction is kept by providing the highest performance in managing efficiency, quality and expenses.

 

 

2-monika
Grzegorz Pabian
General Manager, UBSPoprzez zaangażowanie, pasję, wiedzę i doświadczenie, Grzegorz był w stanie współtworzyć jedno z najbardziej dynamicznych centrów rozwoju w Polsce, Nokia Siemens Networks. Potrafiąc z jednej strony szczegółowo kontrolować zadania i zapewniać ich wykonanie, a z drugiej budować zespół jako lider, Grzegorz jest doskonałym mentorem, który dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi, inspirując ich do inniwacyjności i zaangażowania.

With his engagement, passion, knowledge, and experience in Nokia Siemens Networks Grzegorz was able to create one of the most dynamic development centers in Poland. Grzegorz is a great administrator being able to control the tasks and assure their completion on the one hand, and on the other he is a great leader who can build the team, its spirit and atmosphere. Grzegorz is an excellent coach sharing knowledge and experience with others, inspiring them to become more innovative and engaged.

 

 

2-monika
Monika Chutnik
Dyrektor Zarządzająca ETTA Global Leadership ConsultingKonsultant międzykulturowy i trener przywództwa. Projektuje i realizuje rozwiązania w zakresie przywództwa, kultury i rozwoju organizacji. Szkoli i doradza kadrze kierowniczej różnych szczebli. Ekspert we współpracy międzykulturowej i dynamice w wirtualnych zespołach.

Consultant and trainer for business and culture. She designs and delivers Leadership, Culture, and Organizational Development solutions and trains and advises managers at various levels. Expert in the cross-cultural cooperation and dynamics of virtual teams

 

 

2-monika
Michalina Konkel
Cross-Cultural & Leadership Consultant ETTAKonsultantka międzykulturowa. Do pracy podchodzi systemowo, rozpoczynając od strategicznej wizji Zarządu, kultury organizacyjnej, stylu przywództwa realizowanego na najwyższym szczeblu, bierze pod uwagę poziom kompetencji pracowników. Wszystko to razem oznacza Skuteczność Organizacji.

Intercultural Consultant. She stars with the strategic vision of the Board, organizational culture, leadership style implemented at the highest level, taking into account the level of competence of employees. All this means the effectiveness of the organization.

 

 

2-monika
Edesio Santana
Service Delivery Manager IBMLean Sigma Black Belt o międzynarodowym doświadczeniu, współpracujący z międzykulturowymi zespołami w Hewlett-Packard, Credit Suisse oraz IBM. Praktyk Design Thinking oraz Agile, autor serii artykułów “The Business Change”, publikowanych na LinkedIn. Laureat Nagrody EMEA Operations za Innowacje i Kreatywność w Credit Suisse w 2014 oraz certyfikowany praktyk IBM Design Thinking Practitioner w 2016.

Lean Sigma Black Belt with International experience and a decade working with cross-cultural teams on Hewlett-Packard, Credit Suisse and IBM. Design thinking and Agile practitioner, author of the series of articles “The Business Change”, published on LinkedIn. Winner of the EMEA Operations Award for Innovation & Creativity on Credit Suisse in 2014 and certified IBM Design Thinking Practitioner in 2016.

 

ZOBACZ WSZYSTKICH / SEE ALL

PROGRAM / AGENDA

Agenda wydarzenia – Event agenda
8.30 Rejestracja Registration
9.00 Otwarcie konferencji Opening
Chair: Joanna Nec-Bagińska, ETTA Leadership Consultant
9.30 Gdy różnice kulturowe tworzą bariery – strategie dopasowania kulturowego w międzynarodowych fuzjach i przejęciach.
When Culture Creates Barriers – strategies for cultural adjustment in international M&As
Monika Chutnik, Managing Director, ETTA Global Leadership Consulting
9.50 Mówimy w tym samym języku – ale czy rzeczywiście się rozumiemy?
– We speak the same language – but do we understand each other?
Grażyna Drab, doświadczony menadżer | experienced international manager
10.10 Od szoku kulturowego do nawigacji poprzez kultury. Moja osobista polska podróż.
– From Culture Shock into Culture Translation. My personal journey in Poland.
Tobias Svensson, Managing Director, SSAB Poland
10.30 Coffee break
11.00 Working Successfully Across Cultures: efektywna współpraca międzykulturowa
Warsztaty:

12.30 Lunch
13.30 Culture specific sessions: Specyfika kultur biznesu:

14.45 Prezentacja ekspertów Pick Your Expert
15.00 Coffee Break
15.30 Spotkania Eksperckie Meet the Expert

16.30 Podsumowanie konferecji Conference summary
17.00 Zamknięcie konferencji Conference closing

SPONSORZY / SPONSORS

Q Hotel Plus Wroc éaw

Zostań sponsorem tego unikatowego wydarzenia.

PARTNERZY/ PARTNERS

patron1

PARTNER TECHNOLOGICZNY

patron1

PATRONI MEDIALNI/ MEDIA PATRONS

patron1patron1patron1

ZAPISZ SIĘ NA KONFERENCJĘ!

KONTAKT / CONTACT


Dyrektor Merytoryczny Konferencji / Conference Content and Speakers
Monika Chutnik
conference@ettaconsult.eu

Project Manager Konferencji / Conference Project Manager
Aleksandra Jarocińska
tel. +48 698 590 214
aleksandra.jarocinska@ettaconsult.pl

Kontakty Zewnętrzne / External Contacts
Paweł Krzyżok
tel. +48 514 094 844
pawel.krzyzok@ettaconsult.eu

Wsparcie biura / Support staff
Katarzyna Wawrzyniak
tel. + 48 784 940 330
katarzyna.wawrzyniak@ettaconsult.eu