ETTA | Agnieszka Woźniak
Strony

Agnieszka Woźniak

Agnieszka Woźniak

Head od Global Employee Development Program, Training&Recruitment, ArcelorMittal

Szef Globalnego Programu Rozwoju Pracowników, Szkoleń i Rekrutacji. Od ponad siedmiu lat związana z ArcelorMittal Poland. Odpowiedzialna za transfer wiedzy i umiejętności w organizacji. Koordynuje intermentoringowym programem „maSz TALent”, który zakłada współpracę młodych, nowo przyjętych adeptów hutnictwa ze starszymi, bardziej doświadczonymi pracownikami (mentorami) oraz programu edukacyjnego „ZainSTALuj się”, w ramach którego współpracuje z wyższymi uczelniami oraz szkołami technicznymi. Pani Agnieszka odpowiada za system szkoleń, który zakłada zarówno doskonalenie umiejętności specjalistycznych, jak i tzw. miękkich. W ramach Globalnego Programu Rozwoju Pracowników nadzoruje opracowywanie indywidualnych ścieżek rozwoju, planów sukcesji, oraz odpowiada za system ocen pracowników.

Head od Global Employee Development Program, Training&Recruitment, for 7+ years with ArcelorMittal now. Agnieszka is responsible for transfer of knowledge and skills in the organisation. She coordinates an inter-mentoring program “You Have Talent” whose goal is the cooperation of young, newly employed steel production graduates with older, more experienced employees (mentors) as well as an educational program “InSTALl yourself” (stal = steel in Polish), where she cooperates with higher education institutions. Agnieszka is resnposible for training system in the company, encompassing both specialist as well as soft skills. In terms of the Global Employee Development Program, Agnieszka oversees creating individual development paths, succession plans, as well as employee appraisal system.