ETTA | Barbara Bartczak
Strony

Barbara Bartczak

dr Barbara Bartczak

ETTA Cross-Cultural Trainer

menedżerskiej Polsko-Amerykańskiego Studium Central Connecticut State University New Britain, Connecticut oraz Politechniki Wrocławskiej.
Od ponad 10 lat pracuje w obszarze współpracy międzynarodowej, mieszkając w Holandii, w Niemczech i w Polsce. W swojej roli wspiera menedżerów i pracowników w podnoszeniu ich efektywności w międzynarodowej współpracy. Szkolenia prowadzi metodami, które łączą zbalansowanie ciała, umysłu, ducha i duszy.
Barbara realizuje międzykulturowe projekty i szkolenia w Polsce, w Niemczech, a ponadto m.in. w Indiach, w Tajlandii, czy też w Singapurze.
Jest autorką publikacji o tematyce międzykulturowej i biznesowej, współzałożycielką i Członkiem Honorowym SIETAR Polska (Society for Intercultural Education, Training, and Research).
Poza pasją związaną z zagadnieniami międzynarodowymi (politycznym, społecznymi i kulturowymi) pasjonuje się rozwojem Globalnego Południa praz krajów MEDA. W trakcie ostatnich 3 lat, 20 miesięcy spędziła w Azji.
Jej zainteresowania to psychologia humanistyczna w perspektywie filozofii zen oraz coaching.

Barbara Bartczak holds a PhD in German Culture and Literature from the University of Wroclaw and an expert degree in Organizational and Managerial Communication of Central Connecticut State University New Britain, Connecticut and Center for Excellence Wroclaw University of Technology.
On regular basis Barbara is living and working in the Netherlands, in Germany, and in Poland. She has over 10 years of experience in conducting intercultural trainings aimed at supporting managers from all over the world. In her role she supports managers and employees to improve their efficiency in international cooperation. Her training methods are combined in a way which supports the balance of body, mind and spirit.
Barbara has provided intercultural and communication trainings in Poland, Germany, India, Thailand and Singapore. She is author of publications on intercultural communication and business, and honorable member and a co-founder of the Polish branch of the Society for Intercultural Education, Training and Research.
Except for being passionate about international issues (political, social, and cultural as well), she is an active investigator of current development policies of the Global South as well as of the MEDA countries. Almost twenty months of the past three years she was living and developing Asia.
Barbara is interested in human psychology, zen philosophy, and coaching. She is in the third year of the Therapist Training in the Humaniversity© in the Netherlands. She turns the acquired skills immediately into business modules.