ETTA | Elżbieta Malicka
Strony

Elżbieta Malicka

Elzbieta Malicka

International Mobility & Talent Management Chief Specialist KGHM

Doświadczony Manager HR, certyfikowany Trener i Coach. Od 15 lat aktywnie związana z zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmach różnych branż i krajów. W swojej karierze współpracowała m.in. z firmami regionu azjatyckiego (Chiny, Japonia), obu Ameryk (USA, Kanada, Chile, Brazylia), jaki i licznymi krajami europejskimi (Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Hiszpania, Francja, Rosja czy Ukraina). Posiadając szerokie doświadczenie zdobyte na menadżerskich stanowiskach w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizuje się budowaniu i projektowaniu rozwiązań wspierających realizacje strategii przedsiębiorstw poprzez efektywne wykorzystanie kapitału z międzynarodowych zasobów ludzkich (zarówno poprzez prowadzenie efektywnej polityki personalnej w skali globalnych spółek, jaki i rozwój indywidualnych talentów poszczególnych menadżerów i ekspertów w projektach międzynarodowych).

Experienced HR Manager, certified Trainer and Coach, has worked in the HR area for 15+ years in companies from various countries and sectors. Among them, there are companies from the Asian area (China, Japan), Americas, (US, Canada, Chile, Brasil), as well as numerous European countries (UK, Ireland, Germany, Spain, France, Russia, or Ukraine). With extensive background in people management, Elżbieta specializes in designing and implementing solutions which support business strategy by using the potential of its international staff – both by managing effective personal policies in global ventures and by developing talents of individual managers and experts in international projects.