ETTA | Iga Machalewska
Strony

Iga Machalewska

Iga Machalewska

Training Manager, Luxoft Poland

Zorientowana na wyniki ekspertka w zakresie rozwoju ludzi, skoncentrowana na rozwijaniu umiejetnosci ludzi i wspomaganiu rozwjania ich talentow i kompetencji. Doświadczona w zakresie szkoleń w zakresie międzykulturowej komunikacji i zarządzania.
Pasjonatka poszerzania wiedzy dotyczącej wyzwań i możliwości jakie daje różnorodność. W 2010, Iga założyła Interkulturalni.PL, organizację poświęconą rozwijaniu otwartego i wielokulturowego społeczeństwa w Polsce.

A result-oriented Learning & Development expert, committed to improving people’s skills and helping to explore their talents and competences. Experienced in training on intercultural communication and cross-cultural management.
Passionate about broadening knowledge on the challenges and opportunities of diversity. In 2010, Iga co-founded Interkulturalni.PL, an NGO focused on developing an open and multicultural society in Poland.