ETTA | Joanna Bagińska
Strony

Joanna Bagińska

Joanna Baginska

Soft Skills Trainer at Luxoft Poland

Absolwentka psychologii z doświadczeniem w zakresie HR i biznesu i znajomością języków obcych. Szkoli w zakresie umiejętności psychospołecznych w biznesie, analizuje potrzeby szkoleniowe i rozwojowe, prowadzi coaching, testy i analizy psychometryczne, oraz rekrutację. Uprawia multitasking, łącząc go z otwartą osobowością oraz doskonałymi umiejętnościami interpersonalnymi, komunikacyjnymi, proklienckimi, planuje i priorytetyzuje.

A multi-lingual, Masters educated graduate of Psychology with hands on experience in HR and business issues. Her expertise includes training in psychosocial and business skills, training and learning needs analysis, coaching, psychometric testing and analyzing, resourcing and recruitment. A multi-tasker with excellent interpersonal, communication, planning and prioritizing, client facing skills combined with open minded personality.