ETTA | Joanna Tomalczyk
Strony

Joanna Tomalczyk

Joanna Tomalczyk

Od początku pracy zawodowej związana z zakupami na rynku fashion. Współpracuje od ponad 10 lat z firmami z regionu azjatyckiego (Chiny, HK, Bangladesz, Indie, Pakistan, Birma, Turcja), jak i krajami europejskimi oraz z firmami krajowymi. Cały czas zdobywa wiedzę i doświadczenie, co pozwala jej na efektywne zarządzanie zespołem Zakupu w zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Joanna has been purchasing on fashion market from the beginning of Her career. Joanna has been cooperating with companies from Asian Area (China, HK, Bangladesh, Pakistan, Birma, Turkey), as well as with European and Polish Suppliers. She is learning and gaining experience all the time which allows her to manage international buying team effectively in changing business surrounding.