ETTA | Indywidualne konsultacje
Strony

Indywidualne konsultacje

SPOTKANIA EKSPERCKIE

Konferencja przewiduje indywidualne konsultacje z ekspertami w zakresie współpracy międzykulturowej. Każdy z uczestników konferencji ma możliwość poruszyć zagadnienia związane z jego firmą i konkretnymi przypadkami, które chciałby omówić.

The conference provides individual consultations with experts in the field of intercultural cooperation. Each participant has the opportunity to raise issues relating to their company and discuss specific cases related to their business.

2-monika
Monika ChutnikDyrektor Zarządzająca ETTA Global Leadership Consulting
Konsultant międzykulturowy i trener przywództwa. Projektuje i realizuje rozwiązania w zakresie przywództwa, kultury i rozwoju organizacji.

Managing Director of ETTA Global Leadership Consulting
Consultant and trainer for business and culture. She designs and delivers Leadership, Culture, and Organizational Development solutions and trains and advises managers at various levels.

2-monika
Monika ChutnikDyrektor Zarządzająca ETTA Global Leadership Consulting
Konsultant międzykulturowy i trener przywództwa. Projektuje i realizuje rozwiązania w zakresie przywództwa, kultury i rozwoju organizacji.

Managing Director of ETTA Global Leadership Consulting
Consultant and trainer for business and culture. She designs and delivers Leadership, Culture, and Organizational Development solutions and trains and advises managers at various levels.

2-monika
Monika ChutnikDyrektor Zarządzająca ETTA Global Leadership Consulting
Konsultant międzykulturowy i trener przywództwa. Projektuje i realizuje rozwiązania w zakresie przywództwa, kultury i rozwoju organizacji.

Managing Director of ETTA Global Leadership Consulting
Consultant and trainer for business and culture. She designs and delivers Leadership, Culture, and Organizational Development solutions and trains and advises managers at various levels.

2-monika
Monika ChutnikDyrektor Zarządzająca ETTA Global Leadership Consulting
Konsultant międzykulturowy i trener przywództwa. Projektuje i realizuje rozwiązania w zakresie przywództwa, kultury i rozwoju organizacji.

Managing Director of ETTA Global Leadership Consulting
Consultant and trainer for business and culture. She designs and delivers Leadership, Culture, and Organizational Development solutions and trains and advises managers at various levels.