ETTA | Paweł Łopatka
Strony

Paweł Łopatka

Paweł Łopatka

Vice-President & Poland Country Manager, SoftServe

Doświadczony menadżer, zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym, silny lider dla ludzi i w projektach, których cechą jest nieustanna zmiana. Szeroekie doświadczenie w obszarach Obsługi Klienta, Rozwoju Biznesu, Logistyki i Zaopatrzenia, Zarządzania Produktem, Sprzedaży oraz przekrojowego wdrażania udoskonaleń. Międzynarodowe doświadczenie prowadzenia wielonarodowych projektów w regionach EMEA i APAC, w których zespoły rozproszone są na wiele lokalizacji.

Experienced Senior Manager, both at strategic and operational level with strong ability to drive people and projects through constant changes. Extensive experience within operations: Customer Service, Business Development, Logistics & Procurement, Product Management & Development, Sales and Cross-functional Business Improvement. International experience from leading multinational projects located in EMEA and APAC areas with teams spread over several locations.