ETTA | Tobias Svensson
Strony

Tobias Svensson

Tobias Svensson

Managing Director, SSAB Poland

Dynamiczny i otwarty doświadczony menadżer, zorientowany na nowe doświadczenia. Pracując i mieszkając w Polsce, Tobias dba o rozwój biznesu także w Czechach i na Słowacji. Przeznaczając ludziom tak samo wiele uwagi co celom biznesowym jest w stanie w najlepszy sposób skorzystać na tym, co kultury wnoszą do biznesu. Lider, który sprawia że rzeczy się dzieją. Za każdym problemem widzi nową możliwość.

Dynamic and open minded senior manager, always eager for new experience. Working and living in Poland, Tobias has been growing the company’s business also in Czech and Slovak Republic. Capable of balancing targets and people, he is able to take the best advantage of what cultures bring into business. He has a straightforward leadership approach that makes things happen. He sees the opportunities beyond the problems ahead.