ETTA | Zarejestruj się
Strony

Zarejestruj się

ZAREJESTRUJ SIĘ

CENY / PRICES

FIRST MINUTE

700 zł netto / net
Przy zgłoszeniu do
do 7 wrzesnia 2016
till Sept 7th, 2016

REGULAR

850 zł netto / net
Przy zgłoszeniu od
8 września 2016
from Sept 8th, 2016

przy zgloszeniach kilku osób
when registering a few persons

druga osoba 15% zniżki / the second person 15% discount
trzecia i kolejna osoba 30% znizki / the third and any next person 30% discount

Cena obejmuje: udział w jednym dniu Konferencji, materiały merytoryczne dla Uczestników, przerwy kawowe oraz lunch. Cena nie obejmuje noclegów oraz kosztów dojazdu Uczestnika na Konferencję
Rabaty się nie sumują.
Liczba miejsc jest ograniczona

The price includes: participation in the one day conference, materials for participants, coffee breaks and lunch. Price does not include accommodation and travel costs.
Discounts do not add up.

DANE UCZESTNIKA
DANE DO FAKTURY​​ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów obsługi konferencji przez firmę ETTA Monika Chutnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883). / I hereby consent to the processing of personal data for the purposes of conference services by ETTA Monika Chutnik accordance with the Law on Personal Data Protection (Dz. U. nr 133/97, poz. 883)
​​ Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin konferencji. / I have read and accept the Regulations of the Conference>

captcha