Pages

silazespolow

Siła międzynarodowych zespołów – The power of international teams
konferencja dla menedżerów i HR – conference for Managers and HR
Zapisy możliwe od końca lipca
piątek, 7 października 2016 – Friday Oct 7th, 2016

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ – LEARN MORE

PROGRAM
PIĄTEK, 7 PAŹDZIERNIKA 2016 – Friday Oct 7th, 2016
9.00 Otwarcie konferencji Opening
9.30 Gdy różnice kulturowe tworzą bariery – strategie dopasowania kulturowego w międzynarodowych fuzjach i przejęciach.
When Culture Creates Barriers strategies for cultural adjustment in international M&AsMonika Chutnik
10.30 Coffee break
11.00 Working Successfully Across Cultures: efektywna współpraca międzykulturowa.
Warsztaty:
1. Jak efektywnie uruchomić międzynarodowy zespół? How to successfully launch an international team?
2. Jak poprowadzić owocne spotkanie międzynarodowego zespołu? How to run an effective meeting of a cross-cultural team? | Karolina Romanowicz
3. Jak przyciągnąć zagranicznych kandydatów do Polski? Attracting foreigners to work in Poland
3. 4. Kulturowo adekwatna korespondencja mailowa w międzynarodowej współpracy Culturally relevant emails in international cooperation
12.30-13.30 Lunch
13.30 Culture specific sessions: Specyfika kultur biznesu:
1. Współpraca z Hindusami (Indusami) Cooperating with Indians
2. Współpraca z Niemcami Doing Business with Germans
3. Doing Business with the Brits
4. Współpraca z Francuzami Cooperating with the French
14.45 Plenum
14.50 Spotkania Eksperckie – prezentacje ekspertów
Expert presentations
15.00 Coffee Break
15.30 Spotkania Eksperckie: Meet the Expert:

 • konflikty w wielonarodowych zespołach conflicts in international teams
 • przywództwo w wielonarodowych zespołach Leadership in international teams – Katarzyna Romanowicz
 • wdrażanie zmiany w międzynarodowych organizacjach implementing change in international organisations
 • relokacje relocations
 • feedback adekwatny dla pracowników z różnych kultur culture-sensivite feedback
 • rekrutacja międzykulturowa cross-cultural recruitment
 • coaching międzykulturowy cross-cultural coaching
 • kompetencja międzykulturowa dla HR cross-cultural competence for HR
 • budowanie kultury organizacji otwartej na różnorodność kulturową creating compay culture open to cultural diversity
 • narzędzia diagnostyczne w międzykulturowej komunikacji i współpracy diagnostic tools in international communication and cooperation
 • międzynarodowe fuzje i przejęcia international M&As
 • współpraca z (Amerykanami, Chińczykami, Rosjanami…) Doing business with (Americans, Chinese, Russians…)
 • jak zostać trenerem międzykulturowym How to become an intercultural trainer
16.30 Plenum: Zakończenie konferencji
Closing
17.00 Pożegnania
Good-byes

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ / LEARN MORE
0

Subscribe to our newsletter